Projektavimo darbai

Teikiame visas projektavimo paslaugas nuo projektinių pasiūlymų ir statinio koncepsijos pateikimo iki darbo projektų bei statinio atidavimo eksploatacijai.

Turime sukaupę didelę patirtį daugiabučių renovacijos, taip pat visuomeninės paskirties rekonstrukcijų/kapitalinių remontų srityje.

Atliekame visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų, taip pat individualių namų projektavimo paslaugas.

Rengiame teritorijų detaliuosius planus.

projektavimo-darbai

Projektavimo darbų tipai:

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS tai eskizinis projektas, kurio pagrindas pateikti kuriamo objekto koncepciją, išreikšti projektuojamo statinio pagrindinių sprendinių idėją. Projektiniai pasiūlymai pateikiami kaip medžiaga techninės užduoties parengimui bei projektavimo sąlygų gavimui.

Projektinių pasiūlymų sudėtį kiekvienu konkrečiu atveju nustato statytojas. Bendruoju atveju projektiniuose pasiūlymuose pateikiama statinio architektūros idėją iliustruojantys brėžiniai ar jų schemos, pagrindiniai inžinerinių sistemų sprendiniai ar jų aprašymas.

TECHNINIS PROJEKTAS yra vientisas dokumentas, kurio pagrindu:

 • atliekamas naujai statomo ar rekonstruojamo/remontuojamo objekto projekto derinimas su atitinkamomis institucijomis įstatymų nustatyta tvarka ;
 • atliekama projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar, kai to pageidauja Statytojas);
 • gaunamas statybą leidžiantis dokumentas;
 • parenkamas statinio statybos rangovas;
 • rengiamas darbo projektas;
 • parenkami statybos produktai ir įrenginiai ir pagal pateiktas technines specifikacijas, vadovaujantis darbo projektu, atliekami statybos darbai;
 • vertinama (pagal techninių specifikacijų reikalavimus) statybos darbų ir pastatyto statinio kokybė;
 • pastatytam statiniui statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba patvirtinama deklaracija apie statybos užbaigimą, Techninio projekto technines specifikacijas pažymint žyma „Taip pastatyta“.

DARBO PROJEKTAS yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus techninio projekto technines specifikacijas:

 • gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai, gamintojas pagal darbo projekto brėžinius parengia detalizuotus brėžinius gamybai;
 • vykdomi statybos darbai;
 • pastatytam statiniui statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba patvirtinama deklaracija apie statybos užbaigimą, darbo projekto brėžinius pažymint žyma „Taip pastatyta“.

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio projekto ir darbo projekto tikslai.

Konsultavimas3_704x600

Konsultavimas

Konsultuojame įvairiais architektūriniais klausimais:

 • projektavimo
 • inžinerijos
 • statybos darbų konkursų organizavimo
 • sutarčių ruošimo

Projekto vykdymo priežiūra

Projekto vykdymo priežiūra – tai statytojo organizuota projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal projektą ir būtų įgyvendinta projekte numatyta statinio architektūra.

Statinio projekto vykdymo priežiūra yra privaloma pagal statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašą (STR 1.09.04:2007) statomiems, rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems  ypatingiems pastatams (statinio kategorija)  bei visiems statiniams, atliekant statybos darbus saugomoje teritorijoje.

projekto-prieziura

Esame pasirengę sukauptą patirtį bei profesionalias žinias pritaikyti konstruktyviam bendradarbiavimui.