Vilniaus lokomotyvu depas

Užduotis

Suprojektuoti geležinkelio kelią ir pastatą, kuriame bus sumontuotos kanalinės riedmenų ratų aptekinimo staklės, kuriomis bus aptekinami riedmenų aširačiai jų neišridenant iš po riedmens.

Sprendimas

Angaro tipo architektūra panaudojant trapecinio profiliavimo plieno išorės apdailą.

Statybos rūšis

Nauja statyba

Data

2012

Kategorija

Gamybiniai